Struktur Organisasi

Pembina/Pendiri 1. H. Sofyan, S.Kom.,MM
2. Dr. H. A.D. Achmad, M.M.Kes
Pengawas Hj. Hana Bawazier
Ketua Yayasan dr. Shelia Nadira
Wakil Ketua Napsiyah
Sekretaris Hudzaifah Achmad
Bendahara Nizar Zidni
Direktur Hj. Endang Setyaningsih, SKM.,S.ST.,M.M.Kes
Pudir I Ade Rahayu Prihartini, S.ST.,M.Kes
Pudir II Fitriya Sari, SE
Pudir III Rica Arieb Shintami, S.SiT., M.Kes
BAUK Dedi Junaedi, M.PdI
BAAK A. Maulana Sidik, S.Kom
LPPM Agus Karjuni, S.Sos, M.Pd.I
LPM Roni Iryadi, SKM,M.Kes
Ka Prodi D4 Kebidanan Rosidah, S.ST, M.Kes
Sek Prodi D4 Kebidanan Yayah Warpiah, M.Kes
Ka Prodi D3 Kebidanan Maesaroh, S.ST., M.Kes
Sek Prodi D3 Kebidanan Rosidah, S.ST
Ka Lab Komputer Abu Dzar Maulana Sidik, S.Kom
Ka Lab Kebinanan Gusti Slamet, S.ST
Ka Perpustakaan Imran
Kabag Keuangan Yenny Maulani, SE
Accounting Lili Listiawi, SE